Illachu jawaachishinnoha gummaamo wedellicha

Wedellimmate yanna batinyootu hiittoonni gummaa’mitara dandiitannoro heddanno diru deerraati. Mitootu gummaa’mate doogo aana heeshshi gotti yitanno heeshshote...

Quuphu daddalinni Buna soyaate geeshsha iillitino seyoote doogo

Faashinete leellishonni kayse dizayinete rosi mini geeshsha

 Xaaddanno qarrubba roorenkanni kaajjine qeelaano assitanno

Turizime – Adiwu qeelle qaaggo maareekko wole suude

Xaaliyu horro korkaatinni harinsoonniha Adiwu ola Itophiyu jannooti qeelaanchimmanni harinsinkunni 128 dirra kiirantino. Mittu saninni sa’inoti tini...

“Affini” Sidaamu budinni kipho tirranni balchooma

 “Dubbusha” halaalu callu mootoo’manno bare!

 Handaara Reekkisannoha Iko Turizimete Latishsha

 “Hiikkuriiti muxxe almaazubba umi`yara gatisi’roommo yiittori?”

Gaalu daddalaanchi dikkote hirantara shiqqino Gaalubba mereerinni mittu lowontanni wodanasi adhinohura hirannohu ledo yekkeero hanafi. Hidhaanchunna hiraanchu...

 Cirata!

 “KICEE….”

 Gagasoho ollanni loome hiikkitu?

Kitidivaare umbetenni ka`e mootoo`mitino Afriku boowe

Hanafotenni kayse goofimarchu geeshsha wodana sutatenninna agarantinokki gummanni dukkisantinoti 2023 Afriku boowe jeefose afidhino. Heewo mitte Biliyoone...

 Wiinamu yannanni Bosteni iibbishshino Itophiyu Atleetooti

 Kuwaase Qunqumashshote!

 Dhaggeeffachishshanno Tunceenyubbanni Dukkisantinota Afiriku Boowe

Elekitirolayitubba maati?

Elekitirolayitubba mundeete, munyuuqqate giddonna babbaxxitino bisu kifillara afantanno shiilubbaati. Horonsa? Bisu giddo daadaanotenna shiilote bikki taalo ikkanno...

Huffannate xisso malaattanna gargadhinanni doogga

Mayigiriine (kaajjado umu damuumenni) woyyaaawate…

 Mulu care batinye yanna ayeoo gawajjitanno?xaginaatuna noose?

Hiittoo Paaralaama?

Ella 14/2013 M.D ha’rino gobboomu doorshira huuro aate harinsho daga guto qiidinna xeennu hoolinsakkinni guurate fulatenni huurose...

“Lophinoommo Gari Ga’anke Biifisanno Gede Assa Dandiineemmori Ninkeenti’’ – Dukko Turrufaat Belayneh Ambo Yuniversite Seeru Amaalaancho

Chaarterete Wodho Diiginohu Ga’labbote Amaale Mini

Bakkalcho Ammajje 14, 2016 M.D_opt