Haanju harumi seyoonke dirimaati!

Gobbanke kalqete deerrinni gaacheennanna macciishshamme afidhanno gede assitino hajubba giddonni mittu haanju harumaati. Kuni gobba haanja uddisiinso...

Keeru daafira amaalammo

Gobboomitte amaalammenni woyyino doorshi dino!

Hawado hexxotenni agadhitanno qansootira hexxo ikkino!

Dagoomu mittimma kaajjishannoti danchummate fajjo owaante

Danchummate fajjo owaante xaa yannara dagoomu giddo rosantanninna bude ikkitanni daggino. Labbanno owaante sa’u muli dirrara albaanni...

Loosidhe galtinori Ella aganinni haariimo diegentino!!

Fonqolu Dhuka keenate uduunnichooti!

Malle amaalamme keeraancho gobba ilamate ragisiinso!

Daa’’ataano Adhate Feeffattinoti Gata Faarmi Looje

Itophiyu noose mannu loosinonna kalaqamu jirosenni kalqete afantanno gobbuwanni doorantanno daa’’ataanote iillo ikkitino gobbuwanni mittete. Noose jiro...

Turizimetenna wosina adhate handaarinni – qajeeltinota mannu wolqa kalaqate sharro

Halaalu Sidaamu daga laooshshinni

Benishaangul Gumuzete Daa’’attote iillo Mereerinni

Cinca-Jawaata

Mittu manchi uwannohu qeelamanno woyte dikkino; uwannohu xaate ikkinoe yee uurrisanno woyteeti yaanno Richaard M.Nixon. Heeshshokkinni mitto...

Allamurchu gede heeshshonke soorrino!

 Goxicho hoogate qarri heeri`nero. ..

Fullankete kalqenni

Afriku atileetiikise champiyoone beeqqitanno gaamo bero Duwaala hodhitino

23ki Afriku atileetiikise champiyoone aana beeqqitannoti Itophiyu atileetiikise biheeraawe gaamo heewote assitanno qixxaawo jeefisse bero Kaameeroonira hodhitino....

Seedu xeertinyi mootichi dirrate gedensaanni Olompikenniwa higanno

 Qoqqowu lekkate kuwaase kisaminokki dhuka fushshine horonsi’rate kaayyo

Gutu Ispoortetenni dukkisamino Fichee- Cambalaallate ayyaani

Dombophiichote care darre xagisa hasiissinohu mayiraati?

✔ Dombophiichote care yaa babbaxxitino korkaattanni dombophiichote ufuuffa giddo kalaqantanno careeti. Ikkinohura tini care noosi manchi qiwaate...

Qaaqquullu baqqala ikkate kaimanna gargarooshshu doogga

Saga’la gibbanno qaaqquulle hiittoonni saga’litanno gede assinanni?

Mundee aatenni wolootu heeshsho woxxino!!

Hiittoo Paaralaama?

Ella 14/2013 M.D ha’rino gobboomu doorshira huuro aate harinsho daga guto qiidinna xeennu hoolinsakkinni guurate fulatenni huurose...

“Lophinoommo Gari Ga’anke Biifisanno Gede Assa Dandiineemmori Ninkeenti’’ – Dukko Turrufaat Belayneh Ambo Yuniversite Seeru Amaalaancho

Chaarterete Wodho Diiginohu Ga’labbote Amaale Mini

Bakkalcho Ella 13, 2016 M.D

Bakkalcho Ella 13, 2016 M.D_opt