Buusa kari;Araara diriirsi!

Buusaho yinanniri kaxxaasinchoho. Buusu lame horo afi’rino. Umihu umbannikki gede kaxxinanni sa’nanniha ikkanna;layinkihu mimmito xaadooshshe kalanqanni karooti. Karo kaxxine ninke qooxeessira nookkire wolu quchuminni hidhinanni horoonsi’nanni hayyooti. Kuni ikkannohu kayinni mimmito xaadate... Read more »

 Co`icha Itophiya adda assino

Soodo gunte loosoho muddamme biro dondanna doogote ofolte Caamma co’eessitannori halaale coyi’rate xurroommota qaagiissitannonke. Insa “Caamma/Koatte biifinsoni” yite xa’mitanno woyte heeshshi yine qodhinoommo Koatte xurtinota qaangeemmo. Muddaminna cee’maleessu xurunkunni biiro eanna mitu... Read more »

Kao qeellete!

Tayixe Yesuusi biilinke kaote ayyaani Dotteessa 27ni hosanno. Dotteessa 27 Qeellete barra ikke gobboomu deerrinni ayirranno barraatino. Kalqete shetto qeelinohu Yesuusi kaino barrino konne barra hosasi qeelle erote ero assitanno. Kaote ayyaani... Read more »

Maatete jireenyi mixo dancha dago mucuqqi assine horoonsi’no!

“Gibirrinna” yinanni woyte lame hedo qaagamase digattanno. Baatto latisanna saadate ceatto. Lamenka waaxatenni “Maatete jireenya” yine dagate baqqeenya kalaqate mootimma mixo amadde daga kakkaayissanna techo gobbate deerrinni danchu gumi maareekkamanni dayino. Saadate... Read more »

Maatete jireenya buuxisiisa qansootu miinjira wowete!

Gobboomu deerrinni hude hunate “Maatete jireenya” yaanno su’minni addi addi gibirrinnu laalchi aana illacha tunge loosa hananfinkunni dirra kiirantino. Mitte maate, maatete jireenya buuxisiisidhuro intannirinna anganniri hattono qaamatto gatinna mininniiti. Geexi’rate gadachammanniri... Read more »

Soorrote gashshootinni dayino guma coommishi’nanni gufisannore effi’ra hasiissanno!

Gashshootu soorro lophonna latishsha woy baonna huno abbitanno. Soorrote hedo amandi amandi garinni seekkanno;amadooshshu bushiro soorro gufidhanno. Gobbankera yanna yannatenni buximatenni fulate,wolaphote hasatto,miicconna kado giwatenni addi addi yannara millimillo kalaqante sa’ino. Mite... Read more »

Fichee keeru malaate!

Fichee Cambalaalla amammandannikki donna mereero “UNESCO”te borreessantanno gede assino balchoomi giddo mittu araara dirrisatenna gobbate keerira giddose amaddinonna hanqaffino ha’nura balchoomaati. Kalaqama agarate widoonni luphiimu qeechi noo ayyaanaati. Fichee cambalaalla iillitanno woyte... Read more »

Abbayi Kofattora anga’ne hiixattini baali galatamme;maassamme!

Danchare assinnoha galatanna maassi’ra jawaachishshanno maashiineeti. Noosiha tuqqinohu ajo bati’ro honqooqicha dikkino. Itophiyu daga angansa hala’lado,godowinsa shooshaqa ikkinota addi addi yannara assinanni gobboomitte woshshattora assitanno irkonna diriirtanno angansa naqqassanno. 2003 MD Itophiyu... Read more »

Loosaminore naandanni loossannore jawaachinsho!

Mitte dagara lophote kaima ikkannohu keereho; guficho ikkannohu keeru boo’raambeeti. Keeru hee’riro loosi’ne cibbi’nanni ille ciirranni; kuni halaaleho. Keere abbitannori kayinni mootimma calla ikkitukkinni daga mootimmate qote uurriturooti. Kuni halaali kayinni Sidaamu... Read more »

Jawaata uurrinshuwa baraasa, wolootta baqqi assitanno bilbilati!

Mootimma jawaatte loose daga kassi assitino uurrinshuwa filatenni baraarsha uyitanni jawaachisha hanaffunkunni luphiima soorro dagganni no. ani ayenni ajeenna? Yitanno qullaabbino heewonna hinaasi kalaqamanni daanno gedeno bilchaata hayyooti. Baraarshunna afanshu jawaachishanno. Hala’lado... Read more »