Paarkuwate aana xaaddanni noo gawajjonna mala leellishshanno hasaawa

Halantino mootimmuwa turizimete tiro garinni kalaqamu daa’’atto (turizime) qara qara miinju tuuqqa giddo mitte ikkitinota xawissanno. Daa’’attote danubba giddono daa’’ataanotenni hala`ladunni doorantannonna hodhote mixo giddora e`annori mereerinni kalaqamu daa’’atto albisa ikkitanno. Daa’’atisiisaano,... Read more »

Giddicho daga hundi adhammete amuraate

Giddicho daga Aliyye Oomo zoone giddo heedhanno. Tini daga roore yannara adhantannohu cimeeyyete widoonni gumullanni sumimmenniiti. Hakkonnira albaanni Giddicho wedella roorse adhammmete egensiisannonsahu “Wonino” yine woshshinanniti budillaanchu massagaanchu waalchira godo’linanni hashshi (agani)... Read more »

Kaote ayyaani amma`notenna budillaancho balchoomma

Itophiyu haammata dhaggete, budu, laooshshu, fokiloorete/qaalunni taraabbanni daggino dhaggenna hayyote balchoommanni dukkisantino gobbaati. Sase kume sanna ale daga gutu ayimma amadde mittimmansa kaajjitinota ikkkitanno gede dandiissino amma`notenna budillaancho amanyootubba ilamatenni ilama tareessitanni... Read more »

“Songo” yooaanchimmate amuraati Sidaami giddo

Gobbankera haammata budillaacho balchoomma no. Araarunniti, adhammete, amma`notenna bidillaancho wosincho adhinanni gari, dadillunniti…dagatenna qooxeessu garinni qarransa tidhitannoti, hagiirrensa beeqqitannonna dadillensa xawissanno dagoomittenna miinjitte balchoomma no. Techo la`neemmoti budillaancho kipho tirranni hayyubba ikkitinori... Read more »

Shewaaliid-Hararete

Mitto kume 445ki Iid Alfexiri ayyaana ayyirrinsihunni leekki barri gedensaanni Hararete qoqqowira “Shuwaaliid” amma`notenna budilaancho amanyoote harinsanni. Shewaaliidi /Shewaal Iid/ Hararete heedhanno daga calla ikkikkinni gobba giddonna gobbaydi gobbuwara heedhanno Hararete ilamaano... Read more »

Fichee – Cambalaalla Sidaamu daga diru kiiro shallago

Itophiyu angate kinsannikki donna giddonni mittu Sidaamu daga diru soorro Fichee- Cambalaallate ayyaanaati. Kuni ayyaani diru dirunkunni Dotteessu agani hanafora Sidaamu daga iibbadu garinni ayirrissanno. “Fichee” Fiixaari hawarro woyi haaru diri feeffato... Read more »

Cambalaallate barri iillara balanxe gumullanni addi addi amuraate

Fichee Cambalaalla Sidaamu daga diru soorronna daga baxxino garinni agadhite ayirrissanno jawiidi budillaancho ayyaanaati. Kuni ayyaani giddosi haammata budillaancho hornyubba hanqafe amadinoha ikkanna;kalqoomu deerrinni xawoho /Gudumaaleho/ fulle ayirrinsanni ayyaanaati. Ayyaanto murtino barrinni... Read more »

Itophiyunnita Daa’’attote Dipilomaase Lossate Wo’naalsha

Daa’’atto (Turizime) kalqete miinji lophanno gede jawa qeecha afidhinori mereerinni mitt industireeti. Gobbate giddo xaphooma eonni sayikki deerra amaddinotano kalqete daa’’attote uurrinsha (UNWTO) faajje assitino. Xibbuunni 10% ikkannohu loosu kaayyonna 30% ikkannohu... Read more »

Miinenna jilu Sidaamu budi giddo noonsa tironna yannate ikkitubba

Sidaamu daga Onte adhammete bude afidhino. Kurino, huuccatto, addawaana, aduulsha, dii’ronna raggete. Huuccatto yaa, beettu ayiddi beettote ayidde beetto’ne beettinkera uytinanninke gede yee xa’mi’ranno bude ikkanna; kunino budunni beettunna beettote maate sumiimmenni... Read more »

Dubbu Saada Agarooshshe Kaajjisha Kalaqamu Daa’’atto Lophora Noose Qeecha

Kalaqamu daa’’atto kalqenkera duuchanta maala’lissanno kalaqamu qooxeessubba daa’’atate rosicho ikkasi handaaru ogeeyye xawissanno. Mitu mitu baadiyyete afantanno kalaqamu daa’’attonni ledo xaaddanno hedo ikkaseno kultanno. Kalaqamu daa’’atto kaimu hedo daa’’antanniwa Baaru gameena, dubbo,... Read more »