መስቀል ንሰላምን ዳግመ ሕውየትን ትግራይ

“ንመስቀለይ ንመስቀለይ ድርብ ከበሮ ሓዛለይ ኣሽንኳን ንመስቀል ንወለሎ ንሰብ እኮ ዝዕለሎ” እናተብሃለ ካብ ፅባሕ ሓዱሽ ዓመት ጀሚሩ...

 ወርሒ ዕምበባ፣ ሸዊት፣ ታሕጓስን ተስፋን

 ብጥበብ ተፈጥሮ ዝወቀበ ንሓዱሽ ተስፋ ዝዕድም ሓዱሽ ዓመት

ሓዱሽ ዓመት መግለፂ ሓዱሽ ተስፋ

 ኣጠቓቕማ በዓላት ኣዳባባይ ኣብ መዳይ ቱሪዝም

ቱሪዝም ብኣግባቡ ንዝጥቀማሉ ሃገራት ቀንዲ ፍልፍል እቶተን ‘ዩ። ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ጠመተ ሂበን ብምስረሐን ብዙሕ...

 ሓላፍነት ክትስከም ምኽኣል ውድብ እንካብ ምምሥራት ንላዕሊ ‘ዩ!

መስከረም ፍሊትን ተባሃጊት ወርሒ

ህዝብኻ ንምግልጋል ክሳብ መስዋእትነት ምኽፋል

 መስሕብ ቱሪዝምን ነፀብራቕ ሓድነትን ባዓል መስቀል

ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም ዓመታዊ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝኽበር በዓል ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ሓደ ማሕበረሰብ...

 ግድብ ኣባይ መርኣያ ኣይሰዓርን በሃላይነት፣ ኣሰር ሓባር ታሪኽን ዓቢዪ ሓወልቲን እዚ ትውልዲ

 መበል ራብዓይን መዛዘምን ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰ ብዕዉት መገዲ ተዛዛሙ

መበል 14 መድረክ ‹‹ምእንተ ኢትዮጵያ›› ኣብ ኣዲስ ኣበባ

 ክብረወሰን ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ንመጀመርያ እዋን ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ኣትዩ

ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ትእግስት ኣሰፋ ክብረወሰን ማራቶን ዓለም ኣብ በርሊን ሰቢራ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ማራቶን በርሊን ናይቲ...

 ውህብቶ ሓድሽ ዓመት ዝኾነ ክብረወሰን ዓለም

 ሕውነት ኢትዮጵያውነት ዘርኣዩ ዓወታት

ውፅኢት ሻምፒዮና ዓለም ንኦሊምፒክ ፃዕሪ ዝጠልብ ዕዮ ገዛ ‘ዩ

ዓወታት ኢትዮጵያ ኣብ ቡዳፔስት

ወጋሕታ 17 መስከረም 2016 ዓ.ም

ወጋሕታ 10 መስከረም 2016 ዓ.ም

ወጋሕታ 3 መስከረም 2015 ዓ.ም

ወጋሕታ 2 ጳጉሜን 2015 ዓ.ም