እንዳ ደጃት ኣብርሃ (ኣብርሃ ካስትል)

ደጃት ኣብርሃ ኣርኣያ ኣብ መቐለ ኩጀት መሪፆም ቤተ መንግስቲ ሃኒፆም:: እንዳ ደጃት ኣብርሃ ይበሃል:፡ ዘመናውያን ድማ ኣብርሃ ካስትል ኢሎም ይፅውዕዎ:: ኣብርሃ ካስትል ሓደ ካብቶም ኣድባር መቐለ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉልላት እቲ ሓደ ‘ዩ:: ... Read more »

“ኣፊኒ” – ባህላዊ ኣፋታትሓ ስነ ስርዓት ጎንፂ ሲዳማ

ሃገርና ናይ ብዙሓት ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝቢታትን ሙዝየም ተባሂላ ትፍለጥ፡፡ እዞም ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝቢታትን ዝተፈላለዩ ባህልት ክብርታትን ዘለዎም እንትኾኑ እዞም ባህላዊ ክብርታት እዚኦም ብርክት ዝበሉ ረብሓ ዘለዎም ‘ዮም፡፡ ካብዚኦም ጎንፂ ንምፍታሕ ዘገልግሉ ባህላዊ... Read more »

 ባህሊ ምርኢት ፈረሰኛታት

ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ባህላዊ፣ ታሪኻዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ተፈጥሯውን ሰብ ስራሕን ፀጋታት ብምዕቃብን ብምፍላጥን ብግቡእ ንቱሪዝም ክውዕሉን ካብዚ ድማ ህዝብን ሃገርን ተረባሒ ንምዃን ናይ ኩሉ ዜጋ ንቁሕ ተሳትፎ ወሳኒ ‘ዩ፡፡ ካብዞም መስሕብ... Read more »

 ቕንያት ባህላዊ በዓላት ነቖ፣ ኣንትሮሽትን

ከምዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ሃገርና ብዙሕ ባህላዊ፣ ታሪኻዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ተፈጥሯውን ሰብ ስራሕን ፀጋታት ይርከቡ ‘ዮም። ኣብዚ ዛዚምናዮ ዘለና ወርሒ ጥሪ ጥራይ ብዙሓት ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላት እናተኸበሩ ይርከቡ። ብፍላይ ማሕበረሰብ ጉራጌ ዝፍለጠሎም ብዙሓት... Read more »

 ስነ ስርዓት መርዓ

 መርዓ ካብ ሕፀ ጀሚሩ ናይ በዓሉ ስርዓትን ኣካይዳን ኣለዎ። ኣብ ሃገርና መብዛሕትኡ ግዘ ስነ ስርዓት መርዓ ዝፍፀመሉ ኣብ ወርሒ ጥሪ ‘ዩ። ብፍላይ ኣብ ገጠር ወርሒ ጥሪ መርዓ ዝበዝሐሉ እዋን ‘ዩ። ስነ ስርዓት... Read more »

 ባህላዊ ፀወታታት ኣብ በዓል ጥምቀት!

መግለፂ መንነትና ካብ ዝኾኑ ባህልናን ታሪኽናን ሃይማኖትናን ብሓፈሻ እንኽብሮም ዝተፈላለዩ ዘይድህሰሱ ሓድግታትና በዓላትናን መርኣያ ዘለና ባህላዊ ፀጋታት ‘ዮም:: ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላላዩ ኸባባታት ሃይማኖታዊ ባዓላት ዝኽበሩ ኾይኖም፤ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ድማ... Read more »

ስነ ስርዓት ኣከባብራ ባዓል ጥምቀት

ጥምቀት ብእምነት ተኸተልቲ ክርስትና በቢዓመቱ ብድምቀት ዝኽበር በዓል ‘ዩ፡፡ ብፍላይ ብሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣከባብርኡ ካብ ከተራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ድሮ እቲ በዓል መድሓኒትና እየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮርዳኖስ ሩባ ዝወረደሉ ተምሳሌት... Read more »

ባህላዊ ፀወታት ቃርሳን ቅልስን

ኣብ ትግራይ በቢ ከባቢኡ ዝተፈላልየ ስማትን ዓይነታትን ዘለዎም ብዙሓት ባህላዊ ፀወታታት ኣለው ‘ዮም። ካብቶም ብዙሓት ባህላዊ ፀወታ ትግራይ እዞም ዝስዕቡ ድማ ንኣብነት ከም ዝስዕቡ ይርከብዎም:- ቃርሳ፣ ያህለላ/ ኳሊንኳል ፣ ቅልስ፣ ገበጣ፣ ኣደራራስ፣... Read more »

ባህላዊ መግብታትን ስርዓት ኣመጋግባን ብሄረ ኩናማ

ምግቢ ካብቶም መግለፂ ባህልታትና ዝኾኑ ሓደ ኮይኑ ካብ ከባቢና ሪሕቅና ኣብ እንኸደሉ እዋን ‘ውን ልክዕ ከም ቤተሰብና፣ ዝዓበናሉ ማሕበረሰብ፣ እንዝክረሉን ባህላዊ ምግብና ‘ውን ጣዕሙን ሽትኡን ይዝከረና ንናፍቆ ‘ውን። በዚ መሰረት ሓደ ማሕበረሰብ... Read more »

 ታሪኽ ኣብ ኪነ ጥበብ እንትስነድ

ኪነ ጥበብ ካብ ብዙሕ ጥቅምታቱ ሓደ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ እምነትን ኣነባብራን ሓደ ማሕበረሰብ ዓቂቡ ንቀፃሊ ወለዶ ምምሕልላፉ ‘ዩ እንተተብሃለ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይከውንን። ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረ ኩነታት መነባብሮ፣ ድልየት፣ ኣተሓሳስባ፣ ስምዒትን ብሓፈሻ... Read more »