‹‹ኣብ ትግራይ ስሩዕን ዘይስሩዕን ዝናብ ስለዝህልው ኣብ ታሕተዎት መፋስስ ጥንቃቀ ክግበር ይግባእ›› -ኣይተ ሚኪኤል ሙሩፅ

ከም ክልል ትግራይ ናይ ሎሚ ዘበን ናይ መፍረይነት ትልሚ ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብዘርእታት ብምሽፋን ካብዚ ናብ 24 ሚሊዮን ኩንታል ፍርያት ንምእካብ ‘ዩ፡፡ ነዚ ንምዕዋት ድማ ስልጠናታት ካብ ምሃብ ጀሚሩ... Read more »

 ‹‹መንግስቲ ፌደራል ሒዝዎም ዝነበሩ ፕሮጀክትታት ተወዲኦም ናብ ስራሕ ክኣትዉን ግልጋሎት ክጅምሩን ይግባእ›› – ኣይተ ኣበበ ብርሃነ፣ከንቲባ ከተማ ኣክሱም

ናይ ሎሚ ጋሻና ኣይተ ኣበበ ብርሃነ ይበሃሉ፤ ኣይተ ኣበበ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ‘ዮም። ኣብታ ከተማ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ልምዓት ምንቕስቓሳት እንታይ ከምዝመስሉን ምስ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ፅገናን ተተሓሒዙ ንማሕበረሰባዊ ኣገልግሎት ክፉት ምዃኑን... Read more »

 ‹‹መንግስቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንምፍፃም ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሑ ‘ዩ›› – ኮማንደር ገብረመስቀል ገብረሚካኤል

ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላላዩ እዋናት ዝተፈላላዩ ውግኣት እናጋጠማ ምምፅኡ ዝፍለጥ ‘ዩ:: ገሊኡ ካብ ደገ ዝብገስ እንትኸውን ገሊኡ ድማ ካብ ናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ዝብገስ ‘ዩ:: ኮይኑ ግና እቲ ኣዝዩ ብተደጋጋሚ ዝሓስያ ዘሎ ብናይ... Read more »

 “ኣብ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ብዙሕ ዝተርፈና እንትኾነ ‘ውን ሰላም ክሳብ ዝሃለወ ተስፋ ኣለና ‘ዩ” – ዶ/ር ኣማኑኤል ሃይለ

ቅድሚ ሐዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ። ብቢልየን ዝግመት ሓገዝ ናብ ጥዕና ሴክተር ትግራይ ምልኣኹ ትኽክል እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሓበሬታ ትኽክል ከምዘሎ ኮይኑ፤ ኣብዚ ሓደ ሓደ ሰባት ዝተሰሓሓተ... Read more »

‹‹ኣብዘፈር ትምህርቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ፍሉይ ድጋፍ እንተዘይተገይርሉ ብስሩዕ በጀት ክሓዊ ኣይኽእልን›› -ኣይተ ረዳኢ ገብረእግዚኣብሄር

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌዴራልን ብዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ስዒቡ ኩናት ብምውልዑ ብዙሓት ፀገማት ምፍጣሮም ዝፍለጥ ‘ዩ። በቲ ንልዕሊ ክልተ ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ኣዝዩ ተጎዲኡ... Read more »

 “ኣብ ተፍጥሮ ሃፍቲ ኣጋጢምና ዘሎ ብርሰትን ፅልዋን ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከይበፅሐ ምሕዋይ ውራይ ኩሉ ዜጋ ‘ዩ” – ኣይተ ተስፋይ ተክለሃይማኖት

ኣብ እዋን ኲናት ዝጀመረ ብርሰት ኣግራብ ትግራይ ሐዚ ‘ውን መሊኡ ደው ኣይበለን። ደኒ ትግራይ በቲ ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ ሕብረተሰብን ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝበሉ ስራሕቲ መዓድን ዝካየደሎም ከባቢታት ዓብዪ ፅዕንቶ ኣሕዲሩሉን... Read more »

 ‹‹ሰላምን ድሕንነትን ቀንዲ መፍለይ ምልክትና ንምግባር ንስራሕ ኣለና›› -ኣይተ ኣበበ ብርሃነ፣ከንቲባ ከተማ ኣክሱም

ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ኣበበ ብርሃን ምስ ጋዜጣ ወጋሕታ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ካብ ዘልዓልዎም ሓሳባት ‹‹ከተማ ኣክሱም ብዝነበረ ኹናት ምኽንያት ምንቅስቃስ ቱሪዝም ከምዝዛሓለን ግልጋሎት መሰረተ ልምዓት ድማ ዓብይ ጉድኣት ከምዝበፅሐን ገሊፆም። እዚ... Read more »

 ‹‹ስርዓት ዘለዎ ኣጠቓቕማ መዓድን ብምርግጋፅ ንዳግመ ሕውየት ትግራይ ልዑል ኣስተዋፅኦ ምግባር ይከኣል ‘ዩ›› – ኣይተ ፍስሃ ግርማይ

ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌዴራልን ብዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ስዒቡ ኩናት ብምውልዑ ብዙሓት ፀገማት ምፍጣሮም ዝፍለጥ ‘ዩ። በቲ ንልዕሊ ክልተ ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ኣዝዩ ተጎዲኡ ‘ዩ፤ ብዙሕ ህይወት... Read more »

 “ምንቕስቓስ ቱሪዝም ብመንግስቲ ጥራሕ ዝፍፀም ስለዘይኮነ ኣብ ሕውየት ቱሪዝም ግድኡ ክዋፃእ ይፅውዕ” -ኣይተ የማነ ገድሉ

ቕድሚ እቲ ዂናት ካብ 80 ክሳብ 90 ሽሕ ዝኾኑ ቱሪስታት ወፃኢን ናብ ክልተ ሰለስተ ሚልየን ዝኾኑ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ከምኡ ‘ውን ንዝተፈላለዩ ፍፃመታት ንምጉብናይን ይመፅኡ ነይሮም ‘ዮም። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት... Read more »

‹‹ዘይተቖራረፀ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክረክብ ከም ሪጅን ብዝኻኣልናዮ መጠን እናሰራሕና ኢና›› – ኣይተ ሮቤል ገ/እግዚኣብሄር

ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር መምርሒ ሰሜን ሪጅን መተሓላላፊ መስመርን መከፋፋሊ ጣብያ ኦፕሬሽንን ፅገናን ኣይተ ሮቤል ገ/እግዚኣብሄር ኣብ ዝነበረና ቃለ መሕተት ካብ ዘልዓልዎም ሓሳብ ‹‹ኣብ ክልል ትግራይ ብዝነበረ ኹናት ምኽንያት ጉድኣት ዝበፅሖም... Read more »