‹‹ካብ ኹናት ዘትረፍናዮ ነገር የለን፤ ካብ ሰላም ግን ብዙሕ ነገር ኸሲብና ኢና›› – ወይዘሮ ኣበባ በርሀ

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ኹናት ብዙሓት ፀገማት ተፈጢሮም ‘ዮም። ብሰንኪ እዚ ኹናት ዘበፅሐ ሳዕቤን ንምቕናስ ካብ መንግስቲ ጀሚሩ ካልኦት ግዱሳት ኣካላት ዓብይ ትኹረት ተገይርሉ እናተሰርሐ ፀኒሑ ‘ዩ:: ግና... Read more »

 ‹‹መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ታሪኽ ካብ ምዕቓብ ሓሊፉ ኣብ ቱሪዝም ዘለዎ ግደ ኣዝዩ ልዑል ‘ዩ››  – መምህር ግርማይ ገብረፃድቕ

መምህር ግርማይ ገብረፃድቕ ኣብ ትግራይ ዞባ ምብራቕ ከተማ ዓዲግራት ተወሊዶም ዝዓበዩ ‘ዮም፡፡ ካብ ቐዳማይ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ‘ውን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ወዲኦም፡፡ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ንፉዕ ተምሃራይ ብምንባሮም ናብ... Read more »

‹‹ ዝገጠመና ድርቒ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልምዓት መስኖ ቖላሕታ ሂብና እናሰራሕና ንርከብ ›› -ኣይተ ሚኪኤል ምሩፅ

ኣይተ ሚኪኤል ምሩፅ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ‘ዮም። ኣብዚ ዓመት ብዛዕባ ዝካየድ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን፣ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ከምኡ ‘ውን ሎሚዘበን ኣብቲ ክልል ዘጋጠመ ድርቂን ኣብ... Read more »

 ‹‹ሚድያታት ኣብ መሰሕባት ቱሪዝም ተረኺበን ኣብ ምምልላይ ግደአን ክፃወታ ኣለወን›› -ኣይተ የማነ ገድሉ

ቱሪዝም ትግራይ ታሪኽን ባህልን ጥራሕ ዝጉብነየሉ ዘይኮነስ ብኣቀማምጣ ገፀ ምድሪ ክንርኢ ከለና ‘ውን ትግራይ ኣብ ሞንጎ ካብቲ ዝለዓለ ጎቦታት ሰሜንን ካብቲ ዝተሓተ ከባቢታት ዳሉልን ዝትርከብ ምዃና፤ ብመንፅር ኣቀማጣ ገፀ መሬታ ንምስሕብ ቱሪዝም... Read more »

 ‹‹ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንምጥቓም ምስ ሱማሊላንድ ምፍርራማ ንዝኾነ ሃገር ዝጎእ ኣይኮነን›› -ኣይተ መስፍን ደሳለኝ

ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ በሪ ባሕሪ እኳ እንተነበራ ኮይኑ ግና ኣብተፈላለዩ እዋናት ብተፈላለዩ ምኽንያታት በሪ ባሕሪ ከትስእን ክኢላ ‘ያ፡፡ በዚ ምኽንያት እዚ ንበሪ ባሕሪ ብዙሕ ወፃኢ እናውፀአት መፂኣ ‘ያ፡፡ ሕዚ ‘ውን ብተመሳሳሊ፡፡... Read more »

 ‹‹ኢትዮጵያ ምስ ሱማሊላንድ ዝተፈራረመቶ ስምምዕ ምጥቓም በሪ ባሕሪ ተደጋጊፍካ ንምዕባይ ዝሕግዝ ‘ዩ›› -ኣይተ ያሲን ኣሕመድ ባዕጋይ

ኣይተ ያሲን ኣሕመድ ባዕጋይ ፕረዝደንት ኢንስቲትዩት ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ‘ዮም። እዚ ትካል ረብሓ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መድረኽ ንክኽበር ዝሰርሕ’ዩ። ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊን ኢኮኖምውን ዝኣመሰሉ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምሕላው ዝሟገትን ነዚ ዕላማ ሒዙ... Read more »

«ንጠንካራ ዲፕሎማሲ  መሰረቱ ውሽጣዊ ሓድነት ‘ዩ» – ኣይተ ደመቀ መኮነን፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን

ቕነ ዲፕሎማሲ ብዝምልከት ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣይተ ደመቀ መኮነን ዝተገበረ ቃለ መሕትት ሙሉእ ትሕዝትኡ ከምዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ። ሰናይ ንባብ! ሐዚ ዝተተለመ ናይ ዲፕሎማሲ ሰሙን ምድላው ዋና ዕላማ ኣብ... Read more »

 ‹‹ድሌት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጋህዲ ዝገብር ስምምዕነት ምፍርራሙ ታሪኻዊ ምዕራፍ ’ዩ ››  መምህር ግርማይ ገብረፃድቕ

መመህር ግርማይ ገብረፃድቕ ኣብ ትግራይ ዞባ ምብራቕ ዓጋመ ከተማ ዓድግራት ተወሊዶም ዝዓበዩ ‘ዮም:: ካብ ቐዳማይ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ‘ውን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ወዲኦም:: ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ንፉዕ ተማህራይ ብምንባሮም... Read more »

 ‹‹ሕቶ በሪ ባሕሪ ምስ ህልውና ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እምበር ፈፂሙ ምስ ፖለቲካ ዘተሓሕዝ የብሉን›› -ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ገብረመስቀል

ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ገብረመስቀል ካብ 1968 ዓ.ም ጀሚሮም ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተፀመሩን ሙሉእ ሂወቶም ዳርጋ ክባሃል ዝከኣል ኣብ ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ዘሕለፉን ‘ዮም። ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ወታደራዊ ግቡኦም ብዝግባእ... Read more »

 “ብቡንቧ ዝሰርሓ ዝነበራ ዝዓነዋ ኩለን ማያት ሎሚ ዓመት ሚእቲ ብሚእቲ ፀጊንና ናብ ስራሕ ክነእትው ኢና ዝብል ትልሚ ኣለና” -ኣይተ ሞጎስ ገብረእግዚኣብሄር፣ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይ

ከምቢሮ እዚአን ብቅልጡፍ እንተተሰሪሐን ዘሎ ፀገም ከቃልላ ይኽእላ እየን ኢልና ዝርዝር ናብቲ ግብረሓይልን ናብ ቢሮ ሕርሻን ኣቅሪብና ኣለና። እዚ ንምስራሕ ዘድሊ ገንዘብ ብዙሕ ‘ዩ ናብ ክልተ ነጥቢ ሓሙሽተ ቢልየን ከባቢ ‘ዩ። ዘሎ... Read more »