“ዘፍርሕ ነገር እንድሕር ዘይተጋፊጥና ዝደለናዮ ነገር ክንረክብ ኣይንኽእልን” -ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር)

ልዕሊ 135 ዓመታት ዕድመ ከምዘለዋ ዝንገረላ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ሽማ ፅሪትን ምልክዕትን እንተይኮነት ንዘመናት ፀኒሓ ‘ያ፤ ምስ ሹማ ክኸይድ ዘይኽእል ዝተፈላላዩ ርስሓትን ብኽለት ኣየርን ተሸኪማ ንነዊሕ እዋናት ተጎዒዛ ‘ያ፤ ንነበርቲ ዘይምጥኑ... Read more »

‹‹ምኽክር እንትባሃል ኹላትና ብሓደ ሰዓርቲ ዝገብረና ማለት ‘ዩ››  – ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ(ዶ/ር)

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሃገራዊ ምኽክር ከምዝተጀመረ ዝዝከር ‘ዩ:: ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መድረኽ ምኽክር ተረኺቦም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ከምዝበልዎ፤ ‹‹ኲናት ነቢርናሉ ኢና፤ ዝተወሰኑ ፀገማትና ፈቲሕናሉ ኢና። ኹናት ግና ፀገማትና ክፈትሐልና ኣይካኣለን:: ዘይተፈትሑ ፀገማት... Read more »

 ‹‹ ዘመናዊት ዝኾነት ሃገርን ቴክኖሎጂ ዝስሕብ ዓውዲ ምፍጣር የድሊ ‘ዩ›› -ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር)

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኮምሽን ፖሊስ ፌደራል ምስ ኢንስቲትዩት ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ብምትሕብባር ተሳትፎ ዜጋታት መተግበሪ (EFPApp) ኣጀሚሩ ‘ዩ፡፡ እዚ ስራሕ ንዜጋታት መሰረታዊ ግልጋሎት ንምሃብ ተተሊሙ ዝስራሕ ኣካል ዲጅታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ‘ዩ፡፡ ኹሎም ዘፈራት... Read more »

 “ብሓደ ገፅ ትካላት ድሕንነት ብኻሊእ ገፅ ድማ ልምዓት ነጠናኽር”  -ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር)

ናይ ሎሚ እዋናዊ ዛዕባና ትኹረት ዝገብሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ን ላዕለዎት ወታደራዊ መኮነናትን ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪ ኢንጂነሪንግ ምክልኻል ኣብ ዝገብርዎ ዑደት ዝተዛረብዎን ከምኡ ‘ውን ነበር ሚኒስትር ምክልኻል ኣብርሃም... Read more »

 ‹‹ኣብ ግብርና ዝተርኣየ ውፅኢት ኣብ ኢንዱስትሪ ‘ውን ክንደግም ንደሊ ኢና ›› – ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ(ዶ/ር)

ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ህንፀት ፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚ ገዳ ኣብ መንጎ ክልል ኦሮሚያን ሲ ሲ ኢ ሲሲን ዝተገበረ መርሃ ግብሪ ስምምዕነት ሰነድ ስራሕቲ ምልማዕ ናፃ ቀጣና ንግዲ ፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚ ገዳ ሉሜ ከምዘጀመሩ ዝዝከር... Read more »

 ካብ ኣቦታትና ዝወረስናዮ ዘኹርዕን ድሙቕን ታሪኽ ካብ ምዝካር ብተወሳኺ ናይ ገዛእ ርእስና ታሪኽ ከንሰርሕ ይግባእ

ከምዝፍለጥ በዓል መዓልቲ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ በቢ ዓመቱ ዝኽበር ኮይኑ ሎሚዘበን 2016 ዓ.ም ‘ውን ከምቲ ልሙድ ንመበል 83 ኣብ ኣዳባባይ ኣራት ኪሎ ብድምቐት ተኸቢሩ ውዒሉ ‘ዩ፡፡ ነዚ ድማ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ናይ እንኳዕ... Read more »

 ብሃገራዊ ምይይጥ፣ ስግግር ፍትሒን ተሃድሶን ነባር ፀገም ፖለቲካ ይእረም

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዑል ትኹረት ካብ ዝሰሓቡ ጉዳያት ሃገርና ሓደ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ደሕንነትን ፀጥታን ኣመልኪቱ ካብ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ድሕንነት ዝተውሃበ መግለፂ ‘ዩ። ናይ ሎሚ እዋናዊ ዛዕባ ዓመድና ድማ ኣብዚ ዝኸውን... Read more »

‹‹ሓድነት ኢትዮጵያ ንዓለም ኣብነት ንክኾን ክንሰርሕ ኢና›› -ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ(ዶ/ር)

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ናብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ወልቂጤ እንትበፅሑ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰውን ኣባላት ካቢኔ እቲ ክልልን ከምኡ ‘ውን ሽማግለታት ዓድን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ‘ዮም ። ኣብቲ... Read more »

ሃገራዊ ዘተ ጥዕናን ዑደት ስራሕን ኣብ ከተማ መቐለ

ኣብ ናይ ሎሚ እዋናዊ ዛዕባና ትኹረት ገይርና ካብ እንሪኦ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ኣብ ዘፈር ጥዕና ዝተዋደደ ሓባራዊ ኣኼባን ኣፈፃፅማ መጀመርያ ፍርቂ ዓመት በጀት 2016ን ብተወሳኺ ኣብዚ መድረኽ ኣብ ዘፈር ጥዕና ትልምታት... Read more »

ሰልፊ ድጋፍ ኣብ መበል 6ይ ዓመት ለውጢ

ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ክሳብ እዚ ሰሙን ኣብ ብዙሓት ክፋላት እዛ ሃገር ዓበይቲ ትኹረት ካብ ዝሰሓቡ ዛዕባታት ሓደ ንመበል 6ይ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ (ዶ/ር) ዝተመርሐ ለውጢ ምኽንያት ብምግባር ዝግበር... Read more »