ንድርቂ ብሓባር ንመክት  

ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ኣምሓራን ዓፋርን ብድርቂ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ኣለው፡፡ መንግስቲ’ውን ንቲ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው እናሰርሐ ይርከብ፡፡ንዜጋታት ምግብን ምግቢ ተንከፍ ብምቕራብ’ውን ህይወት ዜጋታት ንምድሓን እናሰርሐ እንትኾን እዚ ስራሕ ግና ናይ... Read more »

ንድሙቕ ታሪኽ ግቡእ መዘከርታ

ልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ታሪኽ ኣለዎ። ብዙሓት ምእንቲ ናፅነት ክቡር ህይወቶም ኣወፍዮም። በዚ ድማ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ዝመፅአ ሓይሊ መኪቶም፣ስዒሮም-ኢትዮጵያውያን ቅድሚ 128 ዓመታት ኣብ ኹናት ዓድዋ። ኢትዮጵያዊያን ከም መርበብ ሓቢሮም ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ኣፍሪካውያንን... Read more »

ውፅኢት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ንዓቅብ

 መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም፣ ንፖለቲካዊ መፍሕን ንምትሕብባርን ዘለዎ ቅዋም ዝገለፀ ቅድሚ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጀሚሩ ‘ዩ። ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መንግስቲ ተግባራዊ ንክኸውን ካብ ዘለዎ ቅዋም ተግባራዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ኣሎ፤እናገበረ ‘ውን ይርከብ። ምእንቲ ሰላም፣ ልምዓትን... Read more »

ንግቡእ ስራሕ ዝተውሃበ ኣፍልጦ

 ኣብ 2010 ዓ.ም ዝመፅአ ሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ ከም ሃገር ፖለቲካዊ፣ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊ ለውጥታትን ምዕባለታትን ተመዝጊቦም’ዮም። እዞም ለውጥታት ማሕበረሰብ ዓለም’ውን ኣፍልጦ ዝሃቦው ምዃኖም ርዱእ’ዩ። ቅድሚ ሐዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ(ዶ/ር) ዝተውሃበ ሽልማት ኖቤል ሰላም... Read more »

ንዳግመ ሕውየት   ትግራይ ዝግበር ሓገዝ ኣብ መዓሉ ክውዕል ይግባእ

 ኣብ ክልል ትግራይ ንሰለስተ ዓመታት ብዝፀንሐ ከቢድ ኩናት ስዒቡ ኣብ ህይወት ሰባት፣ እንስሳትን ናውትን ብዙሓት ጉድኣታት በፂሖም ‘ዮም፡፡ ኮይኑ ግና መንግስቲ ፌዴራል ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ነቲ ብሰንኪ ኵናት ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ... Read more »

በዓል ጥምቐት እንትነኽብር  ፀጋታት እቲ በዓል ብምርዳእ ክኸውን ይግባእ

 በዓል ጥምቐት በቢ ዓመቱ ብሰዓብቲ እምነት ሃይማኖት ክርስትና ካብ ዝኽበሩ በዓላት እቲ ሓደ ‘ዩ። በዓል ጥምቀት 11 ጥሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ብዝደመቐ ኩነታት ይኽበር። እዚ በዓል እዚ ብፍላይ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ... Read more »

 ኢትዮጵያ ኣብ ዓውደ ዲፕሎማሲ እተርእዮ ዘላ ዓወት

ዲፕሎማሲ ኣብ መንጎ ሃገራትን መንግስታትን ከምኡ’ውን ኣህጉራውያን ትካላት ዝካየድ ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ጥበብ ‘ዩ። ቀንዲ ስራሕ ዲፕሎማሲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ሰላማዊ ዝምድና ምርግጋፅ ኮይኑ ኣብ ንግዳዊ ስምምዓት... Read more »

 መንግስቲ ኣብ ምንቕቓሕ ቱሪዝም ክልል ትግራይ ልዑል ቖላሕታ ሂቡ እናሰርሐ ይርከብ

መንግስቲ ብኮቪድን ካብኡ ቐፂሉ ድማ በቲ ዘጋጠመ ኩናት ስዒቡ ተዛሓሒሉ ዝፀንሐ ምንቅስቃስ ቱሪዝም ሃገርና ዳግም ንምንቕቓሕ እናሰርሐ ይርከብ፡፡ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ተሓስዩ ዝነበረ ኩነታት ቱሪዝም ክልል ትግራይ ናብ ዝነበሮ... Read more »

ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ  ነዚ ዘመን እዚ ብዝምጥንን ዘተኣማምንን መልክዑ ተሃኒፁ ‘ዩ

 ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ መበል 88 ዓመቱ ተኸቢሩ ‘ዩ፡፡ እቲ ትካል ካብ ሕዳር 20 ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናገበረን ኣጋይሹ ክቕበል ድሕሪ ምፅናሕ መጠቓለሊ 6 ታሕሳስ ኣዝዩ ብዝለኣለ ፅንብል ኣኽቢሩ ‘ዩ፡፡... Read more »

ቑመና ሓይሊ ኣየር  ኢትዮጵያ ድሕሪ ለውጢ

 ዝኾነት ሃገር ልኡላውነታ ክትሕሉ ሰራዊት ምክልኻል ክህልዋ ናይ ግድን ምዃኑ ዘጠያይቕ ኣይኮነን። ብዘይ ሰራዊት ምክልኻል ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ሓንቲ ሃገር ምርግጋፅ ዝከኣል ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ድማ ከም ሃገር ካብ ጥንቲ ጀሚራ ብጠንካራ ሰራዊት... Read more »