Badheessu loossanni afi’noonni guma sufisiisatenni dagoomu heeshsho woyyeessate loonsannita xawinsi

Addis Ababa:- Qoqqowoho Badheessu yanna loossanni afi’noonni guma sufisiisatenni dagoomu heeshsho

 woyyeessate loonsannita Sidaamu qoqqowi pirezidaantichi kalaa Desta Ledamo xawisi.

Pirezidaantichunni massagantino gaamo tenne sa’u muli barrubba giddo qoqqowoho babbaxxitino woraddara leelte Badheessu loossanni latino gate towaattino.

Qoqqowu pirezidaantichi kalaa Desta towaanyote yannara coyi’ranni; dooramino wixi Badala latte leeltanni noo gari laalchonna laalchimma lossate assinoonni hixamanyinni naaxxisanno gumi leellinoho yiino.

Mite mite qooxeessubbara dooramino wixinna bushshu madaabbari yannatenni iilla hoogate kaiminni agarroonni laalchi leella hoogirono loosidhe galtinori heeshsho woyyeessate jawa illacha tunge loonsannita qummeessino.

 Pirezidaantichu amadisiiseno, dagoomaho wixu yannara bushshu madaabbari yannatenni iillannokki gede assatenni uminsa horora horoonsidhino ogeeyyenna loosu sooreeyye seerunni xa’mantanno gede assinoonnita egensiisino.

Qoqqowu Irshunna Kalaqamu Jiro Biiro Sooreessi kalaa Memiru Moke isi widoonni; qoqqowu deerrinni amandoonni laalchu dirinni 57 kume hekitaare baatto Badalatenni diwate dandiinoonniha ikkanna; konninni 2.8 miliyoone kuntaala laalcho gamba assate agarrannita xawisino.

Sooreessu amadisiiseno, mite mite qooxeessuwara la’noonniha laalchu anjera korkaatu Yuuriyu madaabbari shiqisho anjenni ikkinota kule; albillichono labbanno qarrubba xaaddannokki gede illachinshe loonsannita egensiisino.

Gaazeexu Odeessaanchinni

Bakkalcho Fooqa 2, 2015 M.D

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *