Injifannoon atileetonni Itoophiyaa galmeessisaa jiran Olompikii Paariisiif galteedha

Finfinnee: Torban kana keessa dorgommiiwwan maaraatooniifi walakkaa maaraatoonii biyyoota adda addaatti adeemsifamanitti atileetonni Itoophiyaa koorniyaa lamaaniinuu injifannoo...

 “Dorgommii qaxxaamura biyyaarraa barumsa arganneerra”

 Komiishinara Gargaartuu Daraartuu Tulluu badhaafamte