Komishiine Addis Ababaho hedo gamba assate looso Onkoleessa 21/2016 MD hanaffanno

Addis Ababa:- Itophiyu gobboomu amaalammete komishiine Addis Ababaho qara hedo gamba assate looso Onkoleessa 21/2016 MD hanaffannota egensiissu.

Itophiyu gobboomu amaalammete komishiine “Itophiyu Miidiyi Itophiyu daga gummaame gobboomu amaalammera” yaanno massagote qaalinni Federaalete, qoqqowu, hallanyu miidiyubba massagaanonna jajjabba ogeeyye ledo hasaabbino.

Barete aana Itophiyu gobboomu amaalamme komishiine komishinerchi Ambaasaadder Muhammed Diriiri coyi’ranni; amaalammete harinsho xa iillitino deerrinni tonne qoqqowubbaranna lame quchumu gashshoottara beeqqaano badate looso jeefisatenni qara hedo waaco gamba aassate goofimarchu qixxaawo assinanni hee’noonni.

Komishiine Addis Ababaho hasaawu hedo gamba assate looso Onkoleessa 21ni hanaffanno. Amaalammete harinsho Addis Ababunni hanaffe wole qoqqowubba dirritannoha ikkanno yinohu Ambaasaadder Muhammedi; Onkoleessa 21- 27 2016 M.D geeshsha Addis Abebaho harinsanni bare gummaamo ikkino garinni jeefisa woloottu qoqqowubbara gumullanni loossa gummaa’mara luphiima qeecha afidhinota xawisino.

Amaaru qoqqowira halamaano bissa qajeelsha uyinoonni. Tigrayete qoqqowirano tenne harinsho hanafate massagaanote ledo hasaambanni hee’noonnita xawise; amaalammete harinsho aana dagoomunna Miidiyu qeechansa fultanno gede xa’mino.

Dagate riqiwamaano amaale mini dimokraasete hajubba uurrinshu komite gambisaanchi kalaa Iwunetu Allenehu isi widoonni; Itophiyu gobboomu amaalammete komishiine uurrinsi yannanni hanaffe haammata loossa loonsanni keeshshinoonni. Amaalammete harinsho jawa qorophonni gumulantannota ikkasenni; komishiinete woshshamaanchimma dagate riqiwamaano amaale minira ikkitanno gede assinoonni yiino.

Tuqu xaadooshshuwa komishiinete ledo noonsa xaadooshshe konninni roore kaajjishshe; komishiine muli yannanni Addis Ababahonna qoqqowubbate assitanno hasaawu illacha gamba assate harinshora hasiissanno irko assitanno gede barete aana xa’minoonni.

Qiddist Gezzaheny

Bakkalcho  Onkoleessa 15, 2016 M.D

 

Recommended For You