2016M.D haaru diri qoqqowoho keerunna ga’labbo teessinoha ikkanno gede loonsanni

Addis Ababa:- 2016 haaru diri qoqqowoho albinte gede keerunna ga’labbo teessinoha hattono teessaanotenna babbaxxitino handaarranni bobbakke loosidhannorira injiinoha ikkanno gede loonsanni hee’noonnita Sidaamu Qoqqowi Poolisete Komishiine egensiissu.

Qoqqowu poolisete komishiine komishiinerichi Shimellisi Toomaasi Itophiyu pireesete uurrinshara xawisino garinni; komishiinete sokko daganke hobbaatenna keere agarsiisatenni dagooma gawajjitanno assootubba gargaratenna gatisate illacha tunge loonsanni hee’noommo yiino.

Komishiinerichu Shimellis xawishshi garinni; 2016M.D haaru diri soorro ledo amadisiisame umihunni, dikko teesiisa, layinkihunni, kaphunniti Birru nootte attamante dikkote aana hossara dandiitanno daafira dagoomu qoropho assanno gede, seerimalenna honqooqa daddalaano hasiisannokkiha waagu lexxo assitannokki gede gargara, hattono babbaxxitinoti seerimale ikkitubba kalaqante dagoomu aana gawajjo iillishshsannokki gede gargarate balaxote qixxaawo assine loonsoonni.

Sidaamu qoqqowinna Hawaasi quchumi gobboomu deerrinni keeru lawishshaati yiinohu komishiinerichu Shimellisi; konnirano, korkaatu dagoomu qooxeessu keeri daafira uminsanni yawo adhite ga’labbote bissani ledo halante loossannohura ikkasi xawisino.

Sidaamu daga ikkito qoqqowu mootimma qoxeessunniha ikko gobboomu keerinna ga’labbo lainohunni yekkeerantanno daga dikkitino yiinohu Komishiinerichu Shimellisi; ayino hasi’ri gede eanninna fulanni qoqqowu keerenna ga’labbo booreessanno gede kaayyo kalanqannikkitanna qoqqowu keerinna ga’labbo albinni roore teessanno garinni loonsannita lede egensiisino.

Amsaalu Felleqe

Bakkalcho  Wocawaaro 3, 2016 M.D

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *